Brits Lede

 

Firma: M.A.Kearns Rekenmeesters BK

Naam: Kearns Marthinus Andries

Buurt: Brits

Tel: 014 543 2141

Sel: 083 675 1895

E-pos: kearnsrekenmeesters@lantic.net

Instansie: SAIPA

 

 

Firma: VDJ Rekeningkundige en Belastingdienste

Naam: Bosch Anna Johanna Maria

Buurt: Brits

Tel: 012 252 3536

Sel: 083 258 9278

E-pos: abosch@vdjbrits.co.za

Instansie: SAIPA

 

 

Firma: VDJ Rekeningkundige en Belastingdienste

Naam: Viviers Jacobus Johannes Christoffel

Buurt: Brits

Tel: 012 252 3536

Sel: 083 306 9139

E-pos: kobus@vdjbrits.co.za

Instansie: SAIPA

 

 

Firma: Venter De Jager (Brits) Ingelyf

Naam: Boshoff Johannes Hendrik

Buurt: Brits

Tel: 012 252 3536

Sel: 083 306 9138

E-pos: estelle@vdjbrits.co.za

Instansie:

 

 

Firma: Venter De Jager (Brits) Ingelyf

Naam: Muller Willem Jacobus

Buurt: Brits

Tel: 012 252 3536

Sel: 084 765 1351

E-pos: wimpie@vdjbrits.co.za

Instansie: